سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور

استان کرمان
پروژه پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوز های سرمایه گذاری سامانه پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزهای سرمایه گذاری راهنمایی و ارائه خدمات
sswin
معرفی پنجره واحد الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری

https://kerman.sswin.ir/

معرفی سامانه اسمپــ و راهنمای استفاده از خدمات آن برای متقاضیان
اسمپـــ : سامانه آنی دریافت خدمات نقشه برداری از عرصه املاک
Untitled1
فهرست