صفحه 1 از 2

اطلاعات اولیه

سوابق تحصیلی به ترتیب اخد مدرک از دیپلم به بالا

اطلاعات خانوادگی

کشورهای خارجی که به آنها سفر کرده اید یا در آنها اقامت داشته اید؟

دوره‏هاي آموزشي كه گذرانده‏ايد(تخصصي، كارآموزي و يا بورس تحصيلي)

سوابق کار در شرکتها و مؤسسات تا تاريخ تنظيم پرسشنامه:

آشنائي با زبان‏هاي خارجي

لطفاً كساني که شما را به لحاظ روحية كاري و حرفه‏اي خوب مي‏شناسند معرفی کنید

میزان آشنایی شما با نرم ‏افزارهای ذیل چقدر است؟

تصویر کپچا

اطلاعات اولیه

سوابق تحصیلی به ترتیب اخد مدرک از دیپلم به بالا

اطلاعات خانوادگی

کشورهای خارجی که به آنها سفر کرده اید یا در آنها اقامت داشته اید؟

دوره‏هاي آموزشي كه گذرانده‏ايد(تخصصي، كارآموزي و يا بورس تحصيلي)

سوابق کار در شرکتها و مؤسسات تا تاريخ تنظيم پرسشنامه:

آشنائي با زبان‏هاي خارجي

لطفاً كساني که شما را به لحاظ روحية كاري و حرفه‏اي خوب مي‏شناسند معرفی کنید

میزان آشنایی شما با نرم ‏افزارهای ذیل چقدر است؟

تصویر کپچا
فهرست